“LOPOV UVIJEK BUDE OTKRIVEN”

U našoj školi 09.03.2020. je održano  predavanje pod nazivom “LOPOV UVIJEK BUDE OTKRIVEN”. Edukacijom su obuhvaćeni učenici V i VI razreda, a cilj je povećanje svijesti djece da se nezakonito ponašanje ne isplati. Najprije je realizovano interaktivno predavanje o policiji, uniformama, njihovom pozivu, ovlaštenjima i značajnim brojevima telefona, a onda je prikazana vježba sa službenim policijskim psom- pronalazak ukradene/skrivene stvari. Na brojna pitanja učenika realizatori projekta su strpljivo odgovarali.