PREVENCIJA MALOLJETNIČKE DELIKVENCIJE

PREVENCIJA MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE U  ŠK.2020/2021.GOD. je realizovana kroz casove OZ i slobodne aktivnosti i radionice u sklopu PROJEKTA “LOPOV UVIJEK BUDE OTKRIVEN” koji je realizovan online ove školske godine putem ofice-365 u VII-razredu i PROGRAM “SOCIJALIZACIJA S PRAVOM” u VIII -razredu koji je ŠKOLA REALIZOVALA U ŠK. 2020./2021,god. U SARADNJI SA PH-INTERNATIONAL, MUP KS KROZ 6 MODULA.
To su slijedeći moduli:

I-MODUL: Prava i obaveze djece i mladih – realizovan 15.12.2020.god. na času OZ u VIII-razredu
II-MODUL: Maloljetnička pravda  – realizovan 12.02.2021.god. na času OZ u VIII-razredu
II-MODUL: Institucije i ustanove u zaštiti djece i mladih i njihovih prava – realizovan 26.02.2021.god. na času OZ u VIII-razredu
IV-MODUL:Ovisnosti  – realizovan 21.05.2021.god. na času OZ u VIII-razredu
 V-MODUL:Kultura ponašanja  – realizovan 28.05.2021.god. na času OZ u VIII-razredu

VI-MODUL: Nasilje i zanemarivanje  – realizovan 08.06.2021.god. na času OZ u VIII-razredu

Osnovna svrha odgoja i obrazovanja jeste pripremanje učenika da budu uspješni u budućnosti. Želi li obrazovanje omogućiti da svaki pojedinac proširi svoja znanja i sposobnosti, te pored ostalog da razvije kompetencije prihvatanja drugih i drugačijih, Delors (1998) smatra da se obrazovanje treba organizovati oko četiri tipa učenja, a to su: učiti znati – odnosno savladati instrumente znanja, učiti činiti – kreativno utjecati na svoje okruženje, učiti zajedno živjeti – sudjelovati s drugim ljudima u svim ljudskim aktivnostima i učiti biti – cilj razvoja je potpuno  ostvarenje ljudi, u punoj raskoši njihove osobnosti/ličnosti. Kako bi se obrazovanje shvatilo kao sveobuhvatno doživotno iskustvo svi akteri odgojno-obrazovnog procesa trebaju voditi računa o navedenim tipovima učenja. Pri realizaciji ovog prpgrama SOCIJALIZACIJE S PRAVOM posebna pažnja posvećena je razvoju i jačanju socijalne i građanske kompetencije učenika, kako bi osigurali učeničko opredjeljenje za aktivno i demokratsko sudjelovanje u društvu. Prema Odluci o usvajanju osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini3 kompetencije se definišu kao sposobnost primjene znanja, vještina i personalnih, socijalnih i metodoloških sposobnosti, na radnom mjestu ili tokom učenja, kao i u privatnom i profesionalnom razvoju. U kontekstu Evropskog kvalifikacijskog okvira kompetencije su opisane kao odgovornost i samostalnost.

3 Odluka o usvajanju osnova kvalifikacijskog okvira za BiH (2011).
Vijeće ministara BiH. Službeni glasik BiH, broj 31, godina XV.
Socijalna i građanska kompetencija vezana je za razvoj optimalnog fizičkog i mentalnog zdravlja kao bogatstva za sebe, svoje porodice i svog neposrednog okruženja.
U kontekstu evro-atlantskih i evropskih integracija, ova kompetencija je važna za razumijevanje multikulturalnih i društveno-ekonomskih dimenzija unutar zajednice evropskih naroda i načina na koji se nacionalni kulturni identitet povezuje s evropskim identitetom. Zasniva se na spremnosti za saradnju, povjerenju u samoga sebe i integritetu, kao i znanju o savremenim događanjima, evropskim integracijama i strukturama Evropske Unije, poznavanju i poštivanju demokratije, pravde, jednakosti, građanstva i građanskih prava. U cilju doprinosa razvoju svih navedenih kompetencija Priručnik uključuje šest pažljivo odabranih tema koje su u formatu modula razrađeni za realizaciju u nastavi.
To su slijedeći moduli:
1. Prava i obaveze djece i mladih
2. Maloljetnička pravda
3. Institucije i ustanove u zaštiti djece i mladih i njihovih prava
 4. Ovisnosti
5. Kultura ponašanja
6. Nasilje i zanemarivanje
Specifičnost je u pristupu realizaciji navedenih modula. To je pristup koji podrazumijeva zajedničku pripremu i rad pedagoga/učitelja/nastavnika/profesora i policijskih službenika koji na realizaciji modula rade u timu.  PSP je realizovan putem interaktivnog rada učenika, nastavnog osoblja, pedagoga i policijskog sužbenika. To je prostor u kojem su svi mogli izraziti svoje iskustvo ili razmišljanja o relevantnim temama, te zajedno kreirati okolinu koja je spremnija primijeniti i prihvatiti socijalno prihvatljive oblike ponašanja.
PEDAGOG:

Senaida Kadić