Dopuna teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ “Zaim Kolar”