Bodovna rang lista za radno mjesto Pedagog

Poštovani kandidati,

obavještavamo vas da je konkursna Komisija za prijem radnika u JU OŠ “Zaim Kolar” Dejčići utvrdila Bodovnu rang listu po Javnom konkursu za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU OŠ “Zaim Kolar” od 12.10.2023.godine. Eventualne primjedbe na Bodovnu rang-listu objavljenu na službenoj internet stranici škole i oglasnoj ploči škole, mogu se iskazati na e-mail adresu oszaimkolar@gmail.com u roku od 24 sata od dana objavljivanja Bodovne rang-liste za radno mjesto pedagoga.

 

Bodovna rang lista pedagog JU OŠ Zaim Kolar