ŠKOLSKI ODBOR

POZIVI ZA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

Poziv za 12. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 13. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 14. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 15. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 16. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 17. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 18. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 19. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 20. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 21. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 22. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 23. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 24. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 25. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 26. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 27. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 28. sjednicu Škoslkog odbora

Poziv za 29. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 30. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 31. sjednicu Škoslkog odbora

Poziv za 32. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 33. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 34. sjednicu Školskog odbora

POZIV ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 1. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV NA 2. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 3. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 4. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 5. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 6. SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 7.-SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 8. SJEDNICU SKOLSKOG ODBORA

Poziv za 9. (devetu) sjednicu Školskog odbora

POZIV ZA 10 (DESETU) SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 11 SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 12. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 13. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA 2023

POZIV ZA 14. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA 2023

POZIV ZA 15. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA 202

Poziv za 16. sjednicu Školskog odbora 2023

POZIV ZA 17. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

Školska 2023/2024.godina

POZIV ZA 1. SJEDNICU ŠKOSLKOG ODBORA

POZIV ZA 2. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 3. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 4. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 5. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 6. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 7. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 8. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 9. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 10. SJEDICU ŠKOLSKOG ODBORA

ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA

O utvrđivanju konačne rang-liste o zaposlenicima koji su ostali djelimično ili potpuno bez radnih zadataka na početku školske 2019-2020

Odluka – komisija za j. nabavke 2021

Odluka – komisije za ocjenjivanje nastavnika

Odluka o raspisivanju konkursa 2019

Odluka o rashodu -popis-ZKOLAR

Odluka- komisija tehnološki višak

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPIS 2020

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR RADNIKA USTANOVE 2020. GODINA

Odluka o mirovanju prava i obaveza iz radnog odnosa

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 2020.

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 2020

Odluka o usvajanju GPR-a 2020-2021

Odluka o usvajanju GPR-a za2019-2020

Odluka o usvajanju izvještaja I polugodište 2020-2021

Odluka o usvajanju Izvještaja za 2018-2019

Odluka o usvajanju Izvještaja za 2019-2020

Odluka o usvajanju Izvještaja za I poolugodište 2019-2020

ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O radu škole 2020

ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU

ODLUKA POPISNA KOMISIJA

ODLUKA-O USVAJANJU G.O.2019.

ODLUKA-O USVAJANJU G.O.2020.

Odluka o rashodu -popis 2020 

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA 2021.

Odluka -petogodišnji plan kadrovskih potreba

ODLUKA o utvrđivanju konačne rang liste o zaposlenicima koji su ostali djelimično ili potpuno bez radnih zadataka na početku školske 2021.2022

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 2021

ODLUKA o dopuni teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

ODLUKA O USVAJANJU Izvještaja za školsku 2020-2021

ODLUKA O USVAJANJU GPR-a za školsku 2021-2022

ODLUKA O REDOVNOM POTPUNOM POPISU IMOVINE I SREDSTAVA ŠKOLE ZA 2021. I IMENOVANJE KOMISIJE

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA NA KRAJU PRVOG POLUGODIŠTA 2021 -2022

ODLUKA O IZMJENI ČLANA KOMISIJE ZA OCJENJIVANJE, NAPREDOVANJE I STICANJE STRUČNIH ZVANJA, PROFESORA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA

ODLUKA O IZMJENI ČLANA KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENKA ZA ČIJIM RADOM JE DJELIMIČNO ILI POTPUNO PRESTALA POTREBA

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE 2022.

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE DJELIMIČNO ILI POTPUNO PRESTALA POTREBA

ODLUKA-O USVAJANJU G.O.2021.

RJEŠENJE O RAZRIJEŠENJU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE DJELIMIČNO ILI POTPUNO PRESTALA POTREBA

Odluka o rashodu -popis-ZKOLAR

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste 2022

Rješenje o razrješenju Komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika ustanove

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE NA KRAJU ŠKOLSKE 2021-2022. GODINE

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022-2023.

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Odluka o redovnom potpunom popisu imovine-sredstava Škole za 2022. godinu i imenovanju komisije za popis

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora-direktorice JU Osnovne škole Zaim Kolar Dejčići na period od četiri godine

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA NA KRAJU PRVOG POLUGODIŠTA 2022-2023.

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI ZA 2023

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENJIVANJE, NAPREDOVANJE I STICANJE STRUČNIH ZVAJA PROFESORA-NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA

ODLUKA O IZBORU DIREKTORA

ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE ZAIM KOLAR

ODLUKA O RASHODOVANJU OPREME I SITNOG INVENTARA ZA 2022. GODINU

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA NA KRAJU ŠKOLSKE 2022 2023 GODINE

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA ŠKOSLKU 2023 2024 GODINU

 

Dejčići b.b. Trnovo, Sarajevo Bosna i Hercegovina
+38733438000
oszaimkolar@bih.net.ba