Uposlenici

UPRAVA ŠKOLE

 • Zejnil Leka, direktor
 • Selma Krupalija, sekretar
 • Senaida Kadić pedagog
 • Svetlana Balta, psiholog

NASTAVNICI – RAZREDNA NASTAVA

 • Ehlimana Fazlić, razredna nastava II i IV razred
 • Indira Tufekčić, razredna nastava I i III razred

NASTAVNICI – PREDMETNA NASTAVA

 • Kimeta Lindov, nastavnica Bosanskog jezika i književnosti
 • Dženana Mulaomerović – Mizdrak, nastavnica Engleskog jezika
 • Bakir Šabić, nastavnica Njemačkog jezika
 • Ramiza Kolašinac, nastavnica matematike i fizike
 • Sadika Šljuka, nastavnica historije
 • Đana Krajina, nastavnica geografije
 • Emina Kustura, nastavnica hemije, kulture življenja i građanskog obrazovanja
 • Lejla Ćesko, nastavnica biologije i prirode
 • Nejra Sarajkić, nastavnica tehničke kulture, osnova tehnike i informatike
 • Irma Hastor, nastavnica muzičke kulture
 • Edin Gabela, nastavnik likovne kulture
 • Adin Leka, nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • Lejla Husić, nastavnica vjeronauke

TEHNIČKO OSOBLJE

 • Elvedina Ćosić , radnica u kuhinji – higijeničarka
 • Hadžira Džihan, higijeničarka
 • Sinan Berilo, domar – ložač

UPOSLENICI ŠKOLE U PRIRODI

 • Ramiz Bandić, kuhar
 • Fuad Bajrić, kuhar
 • Dževada Fočo, pomoćni radnik u kuhinji
 • Jasmina Krilo, pomoćni radnik u kuhinji
 • Sabiha Mulaosmanović, higijeničarka – sobarica
 • Alija Zećo, domar
 • Sabahudin Fajić, čuvar
 • Tarik Bandić, asistent u školi u prirodi