Uposlenici

UPRAVA ŠKOLE

 • Adis Hodžić, direktor
 • Zejnil Pindžo, sekretar
 • Senaida Topalović, pedagog

NASTAVNICI – RAZREDNA NASTAVA

 • Sabaheta Šabotić, razredna nastava II i IV razred
 • Ramiza Sušić, razredna nastava I i III razred

NASTAVNICI – PREDMETNA NASTAVA

 • Kimeta Lindov, nastavnica Bosanskog jezika i književnosti
 • Dženana Mulaomerović – Mizdrak, nastavnica Engleskog jezika
 • Anida Ploskić, nastavnica Njemačkog jezika
 • Amina Duranović, nastavnica Turskog jezika
 • Ramiza Kolašinac, nastavnica matematike i fizike
 • Fatija Jaganjac, nastavnica historije, geografije i društva
 • Emina Kustura, nastavnica hemije, kulture življenja i građanskog obrazovanja
 • Arnisa Dedović, nastavnica biologije i prirode
 • Nejra Sarajkić, nastavnica tehničke kulture, osnova tehnike i informatike
 • Adin Smajkan, nastavnik muzičke kulture
 • Amra Đaltur, nastavnica likovne kulture
 • Zejnil Leka, nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • Nermana Agić, nastavnica vjeronauke

TEHNIČKO OSOBLJE

 • Elvedina Ćosić , radnica u kuhinji – higijeničarka
 • Hadžira Džihan, higijeničarka
 • Sinan Berilo, domar – ložač

UPOSLENICI ŠKOLE U PRIRODI

 • Ramiz Bandić, kuhar
 • Fuad Bajrić, kuhar
 • Dževada Fočo, pomoćni radnik u kuhinji
 • Jasmina Krilo, pomoćni radnik u kuhinji
 • Sabiha Mulaosmanović, higijeničarka – sobarica
 • Alija Zećo, domar
 • Sabahudin Fajić, čuvar