ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKONI

zakon_o_osnovnom_odgoju_i_obrazovanju_ks

Zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-ooio-24-08-2017

Zakon-o-izmjeni-i-dopuni-ZOOiO 24-20

Zakon-o-izmjeni-zakona-o-oo-i-o-30-19

 

PRAVILNICI

Uredba o jedinstvenim kriterijima za kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica

Uredbu o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada

Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU

Pravilnik o javnim nabavkama

GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE JU OŠ ZAIM KOLAR – 2019-2020 ŠKOLSKA GODINA

Plan integriteta OŠ Zaim Kolar

Poslovnik o radu Školskog odbora 2018

Pravila o ishrani učenika 2018

Pravilnik o vlastitim prihodima 2018

Pravilnik o radu 2018

Pravilnik o plaćama -2018

POSLOVNIK O RADU STRUČNIH ORGANA

PRAVILNIK-O-RADU-JU-OŠ-ZAIM-KOLAR-2020 (1)


Pravilnik o zaštiti na radu JU OŠ Zaim Kolar

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MEJSTA 2019

Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u KS

Pedagoski standard i opći normativi (1)

DOPUNA Plana o upravljanju radnim procesima u kriznim situacijama – Izmjenjeno

ETIČKI-KODEKS-PONAŠANJA-U-ONLINE-NASTAVI

Izmjene i dopune Pravilnika o radu

GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020-2021 GODINU

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA RODITELJA 2020-2021

PRAVILNIK O VIDEONADZORNOM SISTEMU

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE BIBLIOTEKE

Godišnji program rada škole za školsku 2021-2022 godinu

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 2021

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU 2021

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆAMA 2021

PRAVILNIK O RADU JU OŠ ZAIM KOLAR

PRAVILNIK O PLAĆAMA, NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA IZ RADNOG ODNOSA JU OŠ ZAIM KOLAR

PRAVILNIK O RADU JU OŠ ZAIM KOLAR 2022

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU 2022

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA O PLAĆAMA,NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA IZ RADNOG ODNOSA 2022

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 2022

Godišnji program rada škole za školsku 2022-2023 godinu

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA, USLUGA I RADOVA JU OŠ ZAIM KOLAR

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI 2023 MAJ JU OŠ ZAIM KOLAR

GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023 2024 GODINU WEB STRANICA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JU OŠ ZAIM KOLAR DEJČIĆI 2024

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIK O PLAĆAMA NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA IZ RADNOG ODNOSA JU OŠ ZAIM KOLAR DEJČIĆI 2024

Pravilnik o vlastitim prihodima za osnovne škole Zaim Kolar 10.10.2023

 

Dejčići b.b. Trnovo, Sarajevo Bosna i Hercegovina
+38733438000
oszaimkolar@bih.net.ba