Blog

Revidirana bodovna rang lista za radno mjesto Pedagog

Poštovani kandidati, obavještavamo vas da je konkursna Komisija za prijem radnika u JU OŠ “Zaim Kolar” Dejčići utvrdila Bodovnu rang listu po Javnom konkursu za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU OŠ “Zaim Kolar” od 12.10.2023.godine. Eventualne primjedbe na Bodovnu rang-listu objavljenu na službenoj internet stranici škole i oglasnoj ploči škole, mogu se iskazati na […]

Bodovna rang lista za radno mjesto Pedagog

Poštovani kandidati, obavještavamo vas da je konkursna Komisija za prijem radnika u JU OŠ “Zaim Kolar” Dejčići utvrdila Bodovnu rang listu po Javnom konkursu za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU OŠ “Zaim Kolar” od 12.10.2023.godine. Eventualne primjedbe na Bodovnu rang-listu objavljenu na službenoj internet stranici škole i oglasnoj ploči škole, mogu se iskazati na […]