Blog

Revidirana bodovna rang lista za radno mjesto Pedagog

Poštovani kandidati, obavještavamo vas da je konkursna Komisija za prijem radnika u JU OŠ “Zaim Kolar” Dejčići utvrdila Bodovnu rang listu po Javnom konkursu za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU OŠ “Zaim Kolar” od 12.10.2023.godine. Eventualne primjedbe na Bodovnu rang-listu objavljenu na službenoj internet stranici škole i oglasnoj ploči škole, mogu se iskazati na […]

Bodovna rang lista za radno mjesto Pedagog

Poštovani kandidati, obavještavamo vas da je konkursna Komisija za prijem radnika u JU OŠ “Zaim Kolar” Dejčići utvrdila Bodovnu rang listu po Javnom konkursu za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU OŠ “Zaim Kolar” od 12.10.2023.godine. Eventualne primjedbe na Bodovnu rang-listu objavljenu na službenoj internet stranici škole i oglasnoj ploči škole, mogu se iskazati na […]

Svečani prijem prvačića

Svečani prijem prvačića U petak, 01.09.2023. godine, započela je nova školska godina u JU OŠ ,,Zaim Kolar“ Dejčići. Pored toga, danas je poseban dan za naše nove đake prvake, jer započinju novo poglavlje u svojim životima zvano školovanje. U prostorijama JU OŠ ,,Zaim Kolar“ Dejčići upriličena je priredba povodom prijema prvačića. U priredbi su učestvovali […]

Bodovne rang liste za radna mjesta

Obavještavaju se kandidati koji su predali prijave na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovna škola “Zaim Kolar”, čije su prijave blagovremene i potpune, a za koji je obavještenje objavljeno dana 7.6.2023. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje”, a kompletan tekst javnog konkursa na službenoj internet stranici škole, Ministarstva za odgoj i obrazovanje […]

Bodovne rang liste za radna mjesta

Obavještavaju se kandidati koji su predali prijave na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ “Zaim Kolar” Dejčići, za koji je obavještenje objavljeno dana 7.6.2023. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje”, a kompletan tekst javnog konkursa na službenoj internet stranici škole, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU “Služba za zapošljavanje […]