O nama

Prva četverorazredna osnovna škola na području naše općine otvorena je u Trnovu 1889. godine. Prvi učitelj u školi je bio Simo Avakumović koji je bio prva generacija učiteljske škole u Sarajevu. Poslije učitelja Avakumovića sve do 1918. godine u ovoj školi je naizmjenično radilo 11 učitelja koji su se zadržavali od jedne do četiri godine. Zbog izbijanja rata , aprila 1941. godine, škola je prestala sa radom da bi do njenog ponovnog otvaranja došlo 1945. godine. Prvi poslijeratni učitelji bili su Desanka Stanka i Grdžić Milivoje.

Godine 1951. godine pri Narodnoj osnovnoj školi u Trnovu je formirano prvo odjeljenje V razreda koje je radilo u maloj sali tadašnjeg Zadružnog doma, a njeni nastavnici bili su: Safet Kaljanac , upravitelj škole , Radosavljević Časlav i Avdić Adem.

1945. godine škola iz stare zgrade seli u novu zgradu koja je napravljena dobrovoljnim radom stanovnika Općine Trnovo.

Školske 1954.- 1955. iz škole izlaze prvi maturanti kojih je bilo 24.

U poslijeratnom periodu dolazi do otvaranja drugih četverorazrednih i osmorazrednih škola u : Zagoru, Delijašu, Kijevu, Umoljanima, Dejčićima, Tušilima, Šabićima, Presjenici, Umčanima, Rijeci, Ledićima, Ilovicama i na Trebečaju.

1977. godine na nivou SO Trnovo formira se Radna organizacija osnovnog obrazovanja i vaspitanja u čijem se sastavu nalaze tri OUR – a i to: OOUR O.Š. „ 4. april „ Trnovo, OOUR O.Š. „ Boriša Kovačević“ Kijevo i OOUR „ 25. MAJ“ Šabići, da bi se 1983. godine formirala ROOOiV „ 4. april „ Trnovo koja je egzistirala sve do 28.07.1993. godine. U periodu od 01.07.1993. godine do 24.04.1996. godine škola nije radila.

Agresijom na Bosnu i Hercegovinu, a samim tim i na Općinu Trnovo, svi školski objekti su spaljeni i uništeni do kraja. Tako da je škola ostala bez svojih objekata, opreme, učila i drugih sredstava. Povratkom Općine Trnovo 1995. godine na slobodne dijelove Općine Trnovo, počela je obnova Općine , a samim tim i školskih objekata. Odlukom Osnivača 24.04.1996. godine promijenila je naziv škole i dobila novi Osnovna škola „ Zaim Kolar „ Dejčići- Trnovo. Ista je počela raditi 01.09.1996. godine u područnoj školi u Šabićima. Pod novim nazivom je u sudski registar upisana 25.10.1996. godine pod brojem UP/i- 3574/96.

Tako je prva izgrađena područna škola u Šabićima 1995. godine, a krajem 1996. počela je izgradnja centralne škole u Dejčićima koja je počela sa radom 1997. U to vrijeme počinje izgradnja područne škole u Delijašu koja počinje sa radom u 01.09.1999. godine. Iste godine područna škola u Šabićima prestaje sa radom zbog malog broja učenika za koje je Ministarstvo odobrilo sredstva za prevoz u centralnu školu.

Poslije prestanka rada područne škole u Šabićima, škola pokreće inicijativu za izradu projekta škole u prirodi. Danas područna škola u Šabićima radi kao „Škola u prirodi“ u sastavu JU Osnovne škole „Zaim Kolar“.

Dejčići b.b. Trnovo, Sarajevo Bosna i Hercegovina
+38733438000
oszaimkolar@bih.net.ba